Om Zeller+Gmelin A/S

 

Det danske datterselskab som blev stiftet i 1987 under navnet Former Trykfarver blev i 1996 overtaget af den tyske koncern og eneleverandør Zeller+Gmelin GmbH.
 
Den danske afdeling leverer trykfarver og lakker til hele Skandinavien. Forholdet mellem det danske hjemmemarked og det øvrige Skandinavien er ca. 60/40.
 
Selv ser vi os som specialister og problemløsere. I tæt samarbejde med maskinfabrikanter og vore kunder udvikler vi hele tiden nye produkter, der lever op til de krav, som stilles til os på det grafiske marked.
 
For hver dag, der går stilles der stadig større krav til trykfarveproducenten ikke mindst på grund af den tryktekniske udvikling.
 
Men gennem et tæt samarbejde med vore kunder, har vi udviklet farveserier, der fuldt ud lever op til de krav, der stilles.

 

Fem gode grunde til vores succes:


 

Kvalitet:

Kvalitetssikring ligger hos Zeller+Gmelin ikke som en opgave for den enkelte afdeling men tværtimod som en selvfølgelighed gennem hele virksomheden. En forpligtelse til ikke blot at sikre det høje kvalitetsniveau, men også gennem en stræben efter forbedring af kvaliteten.

 

Kundeorientering:

Vi tilbyder ikke kun trykfarver, vi tilbyder løsninger. Konstant forsøger vi at levere det optimale produkt til netop Deres behov.
Vi overvåger opmærksomt markedet for hurtigt og fleksibelt at kunne reagere, hvis situationen påkræver dette.

 

Innovation:

I en omskiftelig verden må produkterne løbende ændres i takt med udviklingen. Med nye ideer og en målrettet indsats er vi på forkant med situationen – også takket være den moderne teknologi, for således at sikre ikke blot vores egen fremtid – men specielt også fremtiden for vore kunder.

 

Service:

Med et internationalt servicenet og et erfarent team af kemikere, ingeniører og trykspecialister, garanterer vi, at vore kunder aldrig kommer til at stå alene med problemerne. Kundeservice er for Zeller+Gmelin ikke blot et slogan!

 

Omverden:

Vore forretningsmæssige forpligtelser strækker sig langt udover blot at være producent af trykfarver. Ansvarligheden overfor vore medmennesker og omverdenen er en fast bestanddel af vort idégrundlag.